Azken udaleko osoko bilkuretako aktak eta beste zenbait dokumentu