Ibaiak eta errekak

Ibairik garrantzizkoena Luzaide izenekoa da, erlatiboki oso emaritsua, haren urteroko emaria 71 H3-koa da.
Ibai hori iparraldera isuritzen da eta erreka aunitzetako ura jasotzen du: Txapitel, Muxarreta, Arbanta, Zubibeltz, Asundegi, Udasoro, Infernuko Erreka eta Azoleta.
Errekak oso garrantzizkoak dira auzoen arteko banalerroa direlako.