Beste batzuk

Berragu Tele-Liburutegia

Eskualdeko etxez etxeko liburutegi zerbitzua eta teknologia berriak eskaintzen ditu: ordenagailuak, internet, fax, posta elektronikoa.
Informazioa eskaintzen du eta liburutegi Zerbitzuen Mankomunitatea eratzen ari da.
Tfnoa: 948.76.01.23
www.ctv.es/users/herrilib
E-maila: herrilib@ctv.es

Eskola Publikoa

Tfnoa: 0034 + 630.588.571

Turismo gunea

Tfnoa:
E-maila: turismo@luzaide-valcarlos.net
Udan irekia

Zahar Etxea

Udalak Zahar Etxea bultzatu du, eskualdeko beste erakundeekin batera
Erron dago eta Asistencial Ibañeta enpresa da haren kudeaketaz arduratzen dena.

Banku eta kutxazain automatikoak

La Caixa – C/ Elizaldea, 4
Tfnoa: 948.79.00.89

Posta eta telegrafoak

Ordutegia: astelehenetik ostiralera: 12:30etatik 13:00-ak arte

Itxaro Elkartea

Orain dela 25 urte baino gehiago sortua. Kultur jarduerak, kirol jarduerak, etab. antolatzen ditu.
Tfnoa: 948.79.01.17